Obszary działań

Księgowość

Jóźwicki & Partners posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowo-księgowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów rozszerzyliśmy naszą działalność poza standardowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i oferujemy także efektywne raportowanie – dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Podjęcie współpracy poprzedza spotkanie, podczas którego skupiamy się na zrozumieniu wymagań i identyfikacji wyjątkowych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Następnie na podstawie wspólnie zdefiniowanych zasad oraz naszego doświadczenia przygotowujemy dla Państwa procedury i rozwiązania systemowe. Przepisy rachunkowe  i podatkowe są bardzo skomplikowane, więc warto na starcie działalności skorzystać
z usług profesjonalnej firmy. Nasi specjaliści pomogą stworzyć lub rozwinąć wewnętrzne systemy w firmie, co pomoże zaoszczędzić czas i obniżyć koszty obsługi dokumentów. Stawiamy na innowacyjność świadczonych usług, cały czas szkoląc się i podnosząc efektywność pracy. Główną korzyścią wynikającą z outsourcingu usług księgowych jest wzrost efektywności, redukcji kosztów i minimalizacji ryzyka.

Usługi księgowe:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności w Polsce, z uwzględnieniem zgłoszenia NIP, VAT, VAT-UE do Urzędu Skarbowego
 • sporządzenie bazy danych (otwieranie ksiąg rachunkowych),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczanych przez Klienta,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, IFT oraz terminowe przekazywanie Klientowi informacji o zobowiązaniach podatkowych,
 • przygotowywanie płatności zobowiązań z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych w systemach bankowych Klienta,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa i MSR (Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości),
 • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • zakładanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • raportowanie według standardów Klienta – sporządzanie raportów zgodnie z wewnętrznymi wzorcami, procedurami i terminami,
 • uczestnictwo w kontrolach z US, UKS, ZUS, NBP,
 • współpraca z audytorami Klienta,

Doradztwo finansowo-księgowe:

 • opracowanie Zakładowego Planu Kont,
 • opracowanie Polityki Rachunkowości,
 • opracowanie i usprawnianie istniejących procedur księgowych i obiegu dokumentacji,
 • współpraca z biegłymi rewidentami przy audytach sprawozdań finansowych,
 • wieloletnie doświadczenie w obsłudze programu Symfonia, z którego generujemy niestandardowe raporty wynikające z potrzeb Klienta,
 • ścisła współpraca z działami controlingu w firmach międzynarodowych,
 • realizacja zadań działu rozliczeń w zakresie przygotowywania płatności i analizy rozrachunków.
Powrót do listy