Obszary działań

Rozliczanie oddelegowanych do pracy za granicą

Dział rozliczania oddelegowanych powstał w 2002r. Na początku, jako niewielka komórka w dziale kadrowo-płacowym. Z biegiem lat wraz z rozwojem naszej Kancelarii i wzrostem liczby Klientów, wyodrębnił się, w jako samodzielny dział rozliczania oddelegowanych do pracy za granicą.

Dział zajmuje się rozliczaniem pracowników z Polski skierowanych do pracy za granicą, szczególnie do krajów niemieckojęzycznych, a także rozliczaniem cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce lub zatrudnionych w Polsce. Po stronie niemieckiej na stałe współpracujemy z naszym partnerem kancelarią adwokacką i doradztwa podatkowego Klier&Ott GmbH z siedzibą w Berlinie.

Specjalizujemy się w tworzeniu modeli oddelegowania/użyczania dopasowanych do potrzeb i oczekiwań Klientów, a także w opracowywaniu optymalizacji rozliczania wynagrodzeń oddelegowanych do pracy za granicą w szczególności do krajów niemieckojęzycznych.

Świadczenie naszych usług rozpoczynamy od analizy Klienta, jego sytuacji faktycznej, potrzeb i oczekiwań. Na podstawie zebranych informacji dopasowujemy model oddelegowania/użyczania oraz opracowujemy optymalizację. Następnie Klient wybiera pakiet usług, z których będzie korzystał w ramach naszej współpracy.

W ramach zaproponowanych pakietów usług oferujemy:

 • kompleksowe przygotowywanie wynagrodzeń dla pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych/użyczonych do pracy w Niemczech, (lista płac rozliczenie składek na ubezpieczenie wg przepisów polskich lub według przepisów niemieckich, naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń w Niemczech z uwzględnieniem przepisów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania)
 • kompleksowe przygotowywanie wynagrodzeń dla pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych użyczonych do pracy w Polsce, (lista płac rozliczenie składek na ubezpieczenie wg przepisów polskich, naliczenie podatku dochodowego od wynagrodzeń w Polsce z uwzględnieniem przepisów  w zakresie unikania podwójnego opodatkowania)
 • przygotowywanie analiz dotyczących obliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-składkowych po stronie polskiej i niemieckiej,
 • przygotowywanie zeznań rocznych w Polsce z uwzględnieniem dochodów uzyskanych z pracy z zagranicy,
 • przygotowywanie rozliczeń podatkowych w Niemczech,
 • komplet dokumentów kadrowych – dwujęzycznych (P/DE) wraz z omówieniem ich zastosowania,
 • usługi doradztwa podatkowego z zakresu prawa polskiego i prawa niemieckiego dotyczącego rozliczania, opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia z pracy najemnej, w ramach zatrudnienia na umowę cywilnoprawną, a także uzyskanego ze świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej,
 • reprezentację Klienta przed organami polskimi związanymi z rozliczaniem oddelegowanych do pracy z zagranicą (ZUS, US, PIP) oraz organami niemieckimi (Federalna Agencja Pracy, Finanzamt, Krankenkasse) – w tym prowadzenie korespondencji pisemnej i ustnej z w/w organami,
 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli w Polsce i w Niemczech,
 • przygotowywanie i opracowywanie umów o pracę, umów o pracę tymczasową, umów cywilnoprawnych, umów współpracy oraz umów o świadczenie usług
  w zarówno w języku polskim, jak i niemieckim,
 • kontrolę i analizę już zawartych wcześniej w/w umów,
 • rejestrację agencji pracy tymczasowej w Polsce i w Niemczech, a także załatwianie formalności w związku z uzyskaniem dalszego pozwolenia,
 • rejestrację pracodawcy w niemieckim urzędzie skarbowym (Finanzamt) jako płatnika zaliczek na podatek od wypłaconych wynagrodzeń,
 • pomoc prawną i praktyczną w sprawach meldunkowych, dotyczących uzyskania numeru ID i klasy podatkowej,
 • pomoc w sprawach rejestracyjnych w Krankenkasse,
 • pomoc w sprawach zgłoszeniowych w Zollamt.
Powrót do listy