Wiedza

Nowy JPK – Nowe obowiązki od 01.10.2020r.

Nowy JPK_V7M oraz JPK_V7K zastępuje dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K, jak również obecny plik JPK_VAT. Łączy on obowiązki raportowania danych dotyczących VAT do jednego dokumentu. Na skutek specustawy wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową obowiązek wysyłki nowego …

przeczytaj więcej

Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi na opłacanie składek ZUS. W 2020 roku zmianie ulegają warunki, jakie należy spełnić, aby wykorzystać tę możliwość. W wyniku nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej mały ZUS Plus zastąpi mały ZUS od 1 lutego 2020 roku.

przeczytaj więcej

Zmiany w podatkach 2019/2020 w kilku krokach

Rok 2019 oraz 2020 obfituje w różne zmiany podatkowe istotne dla przedsiębiorców. Opracowanie przybliża następujące tematy: młodzi zwolnieni z PIT, biała lista, wielka obniżka PIT, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, Split payment, NIP na paragonie, mikrorachunek, nowy JPK_VAT i likwidacja deklaracji, nowa matryca VAT, wymiana kas fiskalnych.

przeczytaj więcej

Mikrorachunek podatkowy – indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą mikrorachunku.

przeczytaj więcej

Odwrotne obciążenie i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności Split Payment u Sprzedawcy

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP (towary i usługi z załącznika nr 15 u.p.t.u.) oraz transakcja przekracza wartość brutto 15 tys. PLN musisz na fakturze umieścić zwrot: „mechanizm podzielonej płatności” oraz umożliwić nabywcy płatność w systemie Split Payment. To oznacza, że musisz posiadać firmowy rachunek bankowy, do którego bank automatycznie założy powiązane konto VAT.

przeczytaj więcej

Obowiązkowy Split Payment

Od 01.11.2019 wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają obowiązek stosowania
w niektórych transakcjach bankowych mechanizmu podzielonej płatności, czyli Split Payment.

przeczytaj więcej

Split Payment i Biała lista w praktyce po 01.01.2020r.

W nawiązaniu do zmian podatkowych dotyczących tzw. Białej listy i Split Payment udostępniamy, stworzony przez naszych specjalistów, schemat dokonywania płatności, który w pełni będzie obowiązywał od 1. stycznia 2020 roku. Jednocześnie przypominamy, że obowiązkowy Split Payment (MPP), w przypadku niektórych towarów i usług, obowiązuje już od 1. listopada 2019.

przeczytaj więcej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje oraz zmiana minimalnej stawki godzinowej w roku 2019

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2019 rok w wysokości 2.250 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

przeczytaj więcej

Zarządca sukcesyjny – nowa instytucja prawna dla przedsiębiorców

25 listopada 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje pozwalają ustanowić zarządcę sukcesyjnego, dzięki któremu możliwe jest dalsze funkcjonowanie firmy w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

przeczytaj więcej

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Wchodząca w życie z dniem 01.01.2017r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwoli części przedsiębiorców (mali podatnicy i Spółki rozpoczynające działalność) skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku CIT. Pod warunkiem, że spełnią …

przeczytaj więcej