Wiedza

Odwrotne obciążenie i obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności Split Payment u Sprzedawcy

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP (towary i usługi z załącznika nr 15 u.p.t.u.) oraz transakcja przekracza wartość brutto 15 tys. PLN musisz na fakturze umieścić zwrot: „mechanizm podzielonej płatności” oraz umożliwić nabywcy płatność w systemie Split Payment. To oznacza, że musisz posiadać firmowy rachunek bankowy, do którego bank automatycznie założy powiązane konto VAT.

przeczytaj więcej

Obowiązkowy Split Payment

Od 01.11.2019 wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają obowiązek stosowania
w niektórych transakcjach bankowych mechanizmu podzielonej płatności, czyli Split Payment.

przeczytaj więcej

Split Payment i Biała lista w praktyce po 01.01.2020r.

W nawiązaniu do zmian podatkowych dotyczących tzw. Białej listy i Split Payment udostępniamy, stworzony przez naszych specjalistów, schemat dokonywania płatności, który w pełni będzie obowiązywał od 1. stycznia 2020 roku. Jednocześnie przypominamy, że obowiązkowy Split Payment (MPP), w przypadku niektórych towarów i usług, obowiązuje już od 1. listopada 2019.

przeczytaj więcej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej konsekwencje oraz zmiana minimalnej stawki godzinowej w roku 2019

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2019 rok w wysokości 2.250 zł. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu, biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia.

przeczytaj więcej

Zarządca sukcesyjny – nowa instytucja prawna dla przedsiębiorców

25 listopada 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje pozwalają ustanowić zarządcę sukcesyjnego, dzięki któremu możliwe jest dalsze funkcjonowanie firmy w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

przeczytaj więcej

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Wchodząca w życie z dniem 01.01.2017r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwoli części przedsiębiorców (mali podatnicy i Spółki rozpoczynające działalność) skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku CIT. Pod warunkiem, że spełnią …

przeczytaj więcej

Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w przypadku transakcji między przedsiębiorcami

Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli regulować zobowiązania wobec innych przedsiębiorców w formie gotówkowej tylko, gdy transakcja nie będzie przekraczała 15 000 zł. Karą przewidzianą za niestosowanie się do nowych przepisów będzie brak możliwości zaliczenia …

przeczytaj więcej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2017 rok w wysokości 2 000 zł. To 150 zł więcej niż w 2016 roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym …

przeczytaj więcej

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od nowego roku nie będzie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, na podstawie, których można zatrudniać bez dodatkowych formalności obywateli niektórych państw spoza Unii. Pojawią się zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, która będzie …

przeczytaj więcej

Nowe zasady postępowania przy zbiegu egzekucji

Od 8 września 2016 roku nastąpiła zmiana w sposobie postępowania w razie zbiegu egzekucji sądowej i egzekucyjnej. W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie wystarcza na zaspokojenie należności egzekucyjnych równocześnie przez komornika i organ administracyjny …

przeczytaj więcej