Indywidualny rachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za pomocą mikrorachunku. 

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku !

Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR zgłoszony wcześniej do urzędu.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/  lub można otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podamy:

PESEL, jeśli podatnik/płatnik:

  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
  • lub prowadzi działalność gospodarczą i pracuje na umowę o pracę;

NIP, jeśli podatnik/płatnik:

  • prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT,
  • lub jest podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw, ale nie obejmuje go ewidencja PESEL,
  • lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon.

Numer mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska.

Bez znajomości swojego mikrorachunku nie będzie możliwości zapłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP.

W przypadku braku numeru PESEL i NIP (np. w  czasie oczekiwania na decyzję o przyznaniu numeru), należy wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (obwieszczenie będzie opublikowane w grudniu). Znajdzie się tam również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

W takim przypadku należy podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co przyspieszy wydanie zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.