Odwrotne obciążenie u Sprzedawcy ( towary i usługi z załącznika nr 11 i 14 u.p.t.u) – kończy się z dniem 31.10.2019r.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (tzw. Split Payment) u Sprzedawcy (towary i usługi z załącznika nr 15 u.p.t.u.) – zaczyna się z dniem 01.11.2019r.

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i wystawiasz fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP (towary i usługi z załącznika nr 15 u.p.t.u.) oraz transakcja przekracza wartość brutto 15 tys. PLN musisz na fakturze umieścić zwrot: „mechanizm podzielonej płatności” oraz umożliwić nabywcy płatność w systemie Split Payment. To oznacza, że musisz posiadać firmowy rachunek bankowy, do którego bank automatycznie założy powiązane konto VAT.

Utworzonego numeru konta Vat NIGDY NIE WYKAZUJEMY na fakturach sprzedaży.

Obowiązek wystawiania faktur VAT z adnotacją „Mechanizm podzielonej płatności” powstaje przy sprzedaży, gdy transakcja zawierająca pozycje z zał. 15 ustawy o VAT przekracza 15 tys. PLN brutto. Jednak, jeśli firma sprzedaje cokolwiek z załącznika nr 15, to rekomendujemy wystawianie wszystkich faktur z tą adnotacją.

Wyjaśnienie:

01.11.2019 wprowadzony zostanie obowiązkowy Split Payment, który zmienia rozliczanie sprzedaży na zasadzie odwrotnego obciążenia. Obecnie występujące odwrotne obciążenie (załącznik nr 11 i 14 u.p.t.u.) zostanie zastąpione mechanizmem podzielonej płatności (MPP) – tzw. Split Payment.

Zakres towarów i usług objętych obowiązkowym Split Payment został zawarty w załączniku nr 15 do ustawy. Obejmuje on m.in.: wyroby stalowe, usługi budowlane, kamery cyfrowe oraz części samochodowe (lista obejmuje 150 pozycji).

Przepisy przejściowe

Poniżej dwie możliwe sytuacje, które mogą mieć miejsce w związku z transakcjami na przełomie października i listopada.

Dotychczasowe przepisy, czyli sprzedaż z odwrotnym obciążeniem stosujemy gdy:

  1. Dostawa towaru lub wykonanie usługi nastąpiło w październiku, natomiast faktura została wystawiona w listopadzie
  2. Faktura została wystawiona w październiku, ale dokumentuje sprzedaż listopadową.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)
Ustawa z dnia 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751)

Materiały:
Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy