Od 2019 roku przedsiębiorcy mają prawo do skorzystania z ulgi na opłacanie składek ZUS. W 2020 roku zmianie ulegają warunki, jakie należy spełnić, aby wykorzystać tę możliwość. W wyniku nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej mały ZUS Plus zastąpi mały ZUS od
1 lutego 2020 roku.

Podstawowe zasady Mały ZUS i Mały ZUS Plus

Mały ZUS do 31 stycznia 2020

Mały ZUS Plus od 1 lutego 2020

Kwota limitu przychodu rocznego 67 500,00 zł

Kwota limitu przychodu rocznego 120 000,00 zł

Składka liczona od przychodu

Składka liczona od dochodu

Zgłoszenie do 8 stycznia 2020

Zgłoszenie do 29 lutego 2020

Prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez więcej niż 60 dni kalendarzowych

 

Zgłoszenie do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus kto, kiedy i jak ?

Kto?

Co trzeba zrobić?

Kiedy?

Nie korzystał w 2019 z Małego ZUS, ale spełnił warunki, które obowiązują do 31 stycznia 2020

1.
Wyrejestrować się z ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA

2.
Zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS (0590 lub 0592) na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (przy ubezpieczeniu zdrowotnym)

Do 8 stycznia 2020

Nie korzystał z Małego ZUS do
31 stycznia 2020 i spełnia nowe zasady – Mały ZUS Plus

1.
Wyrejestrować się z ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA

2.
Zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (0590 lub 0592) na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (przy ubezpieczeniu zdrowotnym)

Do 29 lutego 2020

Wznawia prowadzenie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia
w 2020

Zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (0590 lub 0592) na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (przy ubezpieczeniu zdrowotnym)

W ciągu 7 dni  od pierwszego dnia wznowienia działalności

Zaczął spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 – po skończonym okresie „preferencyjnych składek” w trakcie roku

1.
Wyrejestrować się z ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA z preferencyjnego kodu

2.
Zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus (0590 lub 0592) na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (przy ubezpieczeniu zdrowotnym)

W ciągu 7 dni  od pierwszego dnia, w którym zostały spełnione warunki

 

Dalsze czynności

Kto?

Co trzeba zrobić?

Kiedy?

Korzysta z Małego ZUS w styczniu 2020, ponieważ:

A)  zapisał się w 2019 lub
B)  zapisał się do 8 stycznia 2020

Przechodzi do Małego ZUS Plus od 01 lutego z automatu.
Nie składa wyrejestrowania
i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź
w imiennym raporcie miesięcznym informację  o rocznym przychodzie  z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.

W terminie składania deklaracji rozliczeniowej ZUS za styczeń 2020

Przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź
w imiennym raporcie miesięcznym informację:
• o zastosowanej formie opodatkowania
w 2019,
• o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w 2019,
• o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na 2020

W terminie składania deklaracji rozliczeniowej ZUS za luty 2020

Korzysta z Małego ZUS Plus od lutego 2020 lub po lutym 2020, ponieważ:

A)  zapisał się do 29 lutego 2020
B)  zgłosił się do Małego ZUS Plus po okresie zawieszenia

C) zgłosił się do Małego ZUS Plus
w trakcie roku po zakończonym okresie preferencyjnym

Przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź
w imiennym raporcie miesięcznym informację:
• o zastosowanej formie opodatkowania
w 2019,
• o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w 2019,
• o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na 2020

W terminie składania deklaracji rozliczeniowej ZUS za luty 2020 lub

po okresie zawieszenia
w deklaracji rozliczeniowej ZUS składanej za pierwszy miesiąc  po odwieszeniu działalności

lub

po okresie zakończenia preferencyjnych składek w deklaracji rozliczeniowej ZUS składanej za pierwszy miesiąc  po zakończonym preferencyjnym okresie

 


Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych art.18c (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 300).