Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli regulować zobowiązania wobec innych przedsiębiorców w formie gotówkowej tylko, gdy transakcja nie będzie przekraczała 15 000 zł.
Karą przewidzianą za niestosowanie się do nowych przepisów będzie brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w tej części, w jakiej płatność została dokonana gotówkowo z przekroczeniem 15 000 zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829)
Art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016 poz. 1888)
Art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)