Wchodząca w życie z dniem 01.01.2017r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwoli części przedsiębiorców (mali podatnicy i Spółki rozpoczynające działalność) skorzystać z obniżonej 15% stawki podatku CIT. Pod warunkiem, że spełnią Oni dwa podstawowe warunki:

  1. są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, czyli zmiana nie obejmie np. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
  2. osiągają przychody nie większe niż 1,2 mln euro, co w przeliczeniu daje ok. 5 mln złotych rocznie.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U. 2016 poz. 1888)