25 listopada 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe regulacje pozwalają ustanowić zarządcę sukcesyjnego, dzięki któremu możliwe jest dalsze funkcjonowanie firmy w przypadku śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Do tej pory śmierć jednoosobowego przedsiębiorcy oznaczała niestety automatyczne zakończenie działalności firmy, która latami była rozwijana przez jej właściciela. Rozwiązaniem tego problemu może być ustanowienie zarządcy sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny zarządza firmą i prowadzi jej działalność także po śmierci właściciela. Zarządcą sukcesyjnym może zostać osoba fizyczna powołana przez samego przedsiębiorcę albo przez osoby, które odziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonka, który jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Osoba zarządcy tymczasowego podlega ujawnieniu w ewidencji działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że zarząd sukcesyjny ma zawsze charakter tymczasowy, tzn. trwa do czasu działu spadku pomiędzy spadkobierców, ale nie dłużej niż dwa lata od śmierci przedsiębiorcy. Potem działalność gospodarcza firmy może być nadal kontynuowana przez spadkobiercę lub spadkobierców właściciela