Wiedza

Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych w przypadku transakcji między przedsiębiorcami

Od nowego roku przedsiębiorcy będą mogli regulować zobowiązania wobec innych przedsiębiorców w formie gotówkowej tylko, gdy transakcja nie będzie przekraczała 15 000 zł. Karą przewidzianą za niestosowanie się do nowych przepisów będzie brak możliwości zaliczenia …

przeczytaj więcej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na 2017 rok w wysokości 2 000 zł. To 150 zł więcej niż w 2016 roku. Kwota minimalnego wynagrodzenia jest kwotą brutto i dotyczy pracownika zatrudnionego w pełnym …

przeczytaj więcej

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od nowego roku nie będzie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, na podstawie, których można zatrudniać bez dodatkowych formalności obywateli niektórych państw spoza Unii. Pojawią się zezwolenia na pracę sezonową i krótkoterminową, która będzie …

przeczytaj więcej

Nowe zasady postępowania przy zbiegu egzekucji

Od 8 września 2016 roku nastąpiła zmiana w sposobie postępowania w razie zbiegu egzekucji sądowej i egzekucyjnej. W przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie wystarcza na zaspokojenie należności egzekucyjnych równocześnie przez komornika i organ administracyjny …

przeczytaj więcej

Urlop ojcowski po nowemu w 2016r.

Zmiany w urlopach rodzicielskich nie ominęły również urlopów ojcowskich. Obecnie mężczyzna może skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia 12. miesiąca życia dziecka lub do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu dziecka …

przeczytaj więcej