Dla branż

Firmy inżynierskie

Dynamiczna branża inżynierska wymaga proaktywnego podejścia ze strony naszych specjalistów, którzy rozumieją specyficzne potrzeby firm z tego sektora. Wyzwaniem dla firm inżynierskich jest prawidłowe rozpoznanie obowiązków podatkowych. Szczególnym przypadkiem jest dostawa maszyn z montażem w obrocie unijnym.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • rozliczenia w zakresie zakupu i sprzedaży maszyn i urządzeń technicznych a także części zamiennych,
  • rozliczanie usług serwisowych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej,
  • rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży pracowników oraz właścicieli,
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń magazynowych,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy