Dla branż

Handel detaliczny

W handlu detalicznym występuje stały i bezpośredni kontakt z Klientami. Taka forma współpracy jest również istotna dla Jóźwicki&Partners, stawiamy na spotkania osobiste i długotrwałe budowanie relacji, aby poznać specyficzne potrzeby Twojego biznesu.

Prowadząc sprzedaż firma jest zobligowana do kontrolowania wysokości obrotów dla Klienta detalicznego. Przepisy podatkowe wyznaczają limit, którego przekroczenie wiąże się z obowiązkiem wprowadzania kasy fiskalnej. Dzięki współpracy z Jóźwicki&Partners zyskasz stałą kontrolę i realny wpływ na swój biznes.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • rozliczanie sprzedaży bezrachunkowej
  • rozliczanie sprzedaży wysyłkowej,
  • pilnowanie limitu obrotu dla kasy fiskalnej,
  • kontrola obrotu zwolnionego z podatku VAT,
  • rozliczanie transakcji zagranicznych,
  • rozliczanie procedury uproszczonej przy imporcie towaru,
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń magazynowych,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy