Dla branż

Firmy produkcyjne

Konkurencja sektora produkcyjnego opiera się głównie na kosztach pracy oraz materiałów. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nawiązują współpracę z kontrahentami spoza Unii Europejskiej. Ważnym elementem optymalizacji płynności finansowej jest korzystanie z procedury uproszczonej w imporcie materiałów.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • rozliczanie produkcji,
  • przygotowanie raportów według potrzeb Klienta,
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń magazynowych,
  • rozliczanie dotacji,
  • rozliczanie procedury uproszczonej przy imporcie towaru,
  • rozliczanie odwrotnego obciążenia,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy