Dla branż

Firmy spawalnicze

Ta specjalistyczna branża jak spawalnictwo ma bardzo określone wymagania. Usługi spawalnicze często wiążą się z zakupem materiałów, które podlegają rozliczeniu podatku VAT w ramach odwrotnego obciążenia, niezależnie czy zakup miał miejsce w Polsce czy za granicą.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • rozliczanie odwrotnego obciążenia,
  • rozliczanie podróży służbowych,
  • rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę,
  • rozliczenie usług świadczonych na nieruchomości położonej poza granicami Polski,
  • rozliczanie transakcji zagranicznych,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy