Dla branż

Firmy optyczne

Dzięki wieloletniej współpracy z firmami branży optycznej możemy zaoferować specjalistyczny pakiet usług. Znamy specyfikę rynku i wyzwania jakie stoją przed firmami optycznymi. Warto pamiętać o tym, że kiedy w asortymencie znajdują się wyroby medyczne, to należy określić dla nich właściwą stawkę VAT.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • przygotowanie raportów według potrzeb Klienta,
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń magazynowych,
  • rozliczanie dotacji,
  • rozliczanie procedury uproszczonej przy imporcie towaru,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • rozliczanie transakcji zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy