Dla branż

Firmy projektowe

Podmioty świadczące usługi projektowe często borykają się z problem rozliczania kontraktów długoterminowych. Są one inaczej traktowane dla celów rachunkowych, a inaczej dla celów podatkowych.

Dla Klientów z tej branży Jóźwicki&Partners świadczy specjalistyczne usługi:

  • rozliczanie kosztów i przychodów dla projektów długoterminowych,
  • rozliczanie  podróży służbowych,
  • rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę,
  • rejestracja firmy do VAT na terenie Niemiec oraz prowadzenie jej rozliczeń,
  • występowanie o zwrot podatku VAT z faktur zagranicznych,
  • udział w kontroli Urzędu Skarbowego,
  • udział w kontroli ZUS.
Powrót do listy